۲۴آذر, ۱۳۹۷

کارگاه song برای دختران Teen

توسط: | برچسب ها:

در تاریخ ۱۴ سال ۹۷ کارکاه song برای زبان آموزان نوجوان برگزار شد. در این کارگاه زبان آموزان به زبان انگلیسی خوانندگی کردند! اصطلاحات و کلمات زیادی نیز به آنها آموخته شد.
ادامه مطلب