واحدهای سفیر گفتمان در تهران

واحدهای موسسه زبان سفیر گفتمان در تهران

در محدوده تهران بزرگ، موسسه زبان سفیر گفتمان دارای ۲۴ واحد آموزشی (۱۹ واحد انگلیسی عمومی، ۳ واحد آیلتس و یک واحد فرانسه، یک واحد ESP) به شرح زیر می باشد: