پرسنل سفیر باشید

شرایط احراز شغل

  • تحصیلات: حداقل دیپلم و حداکثر لیسانس.
  • سن: حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ سال.
  • تجربه : ترجیحاً در مشاغلی که با مشتریان مستقیماً در ارتباطات بوده اند .
  • عدم استعمال هر گونه مواد مخدر و دخانیات.
  • عدم سوء پیشینه .
  • داشتن سلامت کامل جسمی / روحی .
  • آشنایی با نرم افزار office
  • آشنایی با زبان انگلیسی – پایان مقطع PI و تعهد ادامه ی تحصیل تا سطح ۶۰۶

مراحل جذب و استخدام:

۱

بررسی فرم های استخدامی و انتخاب افراد جهت دعوت به مصاحبه با توجه به شرایط احراز شغل
۲
انجام مصاحبه و انتخاب افراد اصلح
۳
دعوت از منتخبین : اولیه جهت انجام تست های استخدامی ، (تست آفیس، تست هوش ، تست روانشناسی)
۴
دعوت از منتخبین جهت حضور در دوره ی آموزشی و دریافت مدارک و هزینه دوره
۵
برگزاری دوره آموزشی (شامل بخش تئوری و عملی)
۶
سنجش و ارزیابی مهارت و دانش شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی و انتخاب افراد اصلح
۷
صدور معرفی نامه، برگزاری جلسه ی توجیهی ، انجام امور اداری