خط مشی، چشم انداز و مأموریت

خط مشی:

آکادمی زبان سفیر گفتمان واحد پرند در پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در جهت ارتقاء سطح آموزشی منطقه و ارایه خدمات با کیفیت و برتر آموزشی هماهنگ با تمامی شعب سفیر گفتمان در سراسر کشور آغاز نمود.

موسسه زبان سفیر گفتمان با سابقه درخشان فعالیت به عنوان یکی از پیشگامان صنعت آموزش زبان کشور با پایبندی خدشه ناپذیر به اصل دانشجو محوری در فرآیند یادگیری،همواره تامین اطمینان خاطر و جلب رضایت حداکثری زبان آموزان،به موازات ایجاد امنیت شغلی و امکانات رفاهی کم سابقه برای اساتید و کارکنان خود را، به عنوان خط مشی کیفیت و ملاک و محک ارائه خدمات آموزشی برتر برگزیده است.

 

نکاتی چند از منشور کیفیت موسسه زبان سفیر گفتمان:

مدیریت دانش، اطلاعات و فناوری به منظور بهبود مستمر فرآیندها و بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها و امکانات موجود به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان

ایجاد محیط کار مناسب و رعایت انصاف و عدالت در حفظ و توسعه سرمایه های انسانی

یکسان سازی فرآیندهای کاری، امکانات رفاهی و تجهیزات و فضاهای آموزشی در کلیه واحدها

رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمانی، دولتی و بین المللی ناظر بر صنعت آموزش زبان

مدیریت ارشد و کلیه اساتید و کارکنان موسسه زبان سفیر گفتمان ضمن متعهد بودن به الزامات این خط مشی و اجرای دقیق آن در جهت پیش برد اهداف با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استفاده از روش های نوین آموزشی و خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات زبان آموزان، رضایتمندی هرچه بیشتر ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده اند.